Søg

Vejles største Genbrugscenter.

ingen-mobiltelefon_22 75 82 71 40 
Genbrugsarbejdet har i årtier udgjort en vigtig del af indtægterne til driften af Kirkens Korshærs sociale hjælpearbejde rundt om i landet. Således også i Vejle. I 1974 åbnede lokale kræfter den første lille Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Vejle i en lejlighed på Holmen. Med årene er genbrugsarbejdet vokset, hvilket har givet mulighed for at yde hjælp og støtte til endnu flere nødstedte medborgere i Vejle.

I Vejle udgør de privat indsamlede midler til driften af Centercaféen, Varmestuen ”kk” og Værestedet ca. 75% af udgifterne, hvoraf genbrugsindtægterne udgør langt den største andel.

 Al arbejde i genbrugsbutikkerne udføres af frivillige medarbejdere, der med vidt forskellige baggrunde således udfører et grundlæggende og afgørende arbejde for den hjælp og støtte Kirkens Korshær tilbyder nødstedte mennesker i Vejle. Samtlige indtægter fra genbrugsbutikkerne i Vejle, forbliver i Vejle! Uden genbrugsbutikkerne og de mange frivilliges indsats – ingen varmestue, café og værested.