Søg

Støt Kirkens Korhærs arbejde i Vejle

Kirkens Korshær har meget brug for privat økonomisk støtte.
Ganske vist er en del af vort arbejde finansieret gennem offentlige midler, men privat økonomisk støtte helt nødvendig for at kunne drive vore to varmestuer, gøre en individuel indsats for alle hjemløse og hjemløstruede i Vejle Kommune, og udvikle socialt arbejde på vore brugeres egne præmisser.
Støt derfor vort arbejde, hvilket kan ske på følgende måder:
Gaver – Bidrag til Kirkens Korshær kan ifølge ligningsloven trækkes fra på selvangivelsen. Ægtefæller kan hver for sig få højeste fradrag, der er 14.500 kr.
Der opnås kun fradrag ved at oplyse cpr.nummer, idet der skal foretages indberetning fra gavemodtageren til SKAT.
Gavebrev – Med et gavebrev til Kirkens Korshær har du mulighed for fradrag ud over de 14.500 kr. om året. Gavebreve udstedes på et bestemt beløb eller som en procentdel af den skattepligtige indkomst. I henhold til ligningsloven §12, stk. 3, kan ydelser, der betales til Kirkens Korshær i henhold til et gavebrev, fratrækkes fuldt ud på selvangivelsen. Gavebreve skal have en løbetid på mindst 10 år. Der kan opnås fradrag for beløb på indtil 15 pct. af den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Dog vil man – uanset indkomst – kunne opnå fradrag for indtil 15.000 kr. årligt.
Testamentariske gaver – Korshæren er i henhold til arveafgiftslovens §3, stk. 4, fritaget for betaling af arveafgift. Det betyder, at de beløb, der testamenteres til Kirkens Korshær, fuldt ud går til Korshærens arbejde.
Hvis gaven ønskes testamenteret lokalt til Kirkens Korshær i Vejle, skal dette fremgå af testamentet.
Bidrag til Kirkens Kirkens Korshær i Vejle på bankkonto 0758-3224519043  eller  MobilePay 63360