Søg

Støt Kirkens Korhærs arbejde i Vejle

Kirkens Korshær har meget brug for privat økonomisk støtte.
Ganske vist er en del af vort arbejde finansieret gennem offentlige midler, men privat økonomisk støtte helt nødvendig for at kunne drive vore to varmestuer, gøre en individuel indsats for alle hjemløse og hjemløstruede i Vejle Kommune, og udvikle socialt arbejde på vore brugeres egne præmisser.
Støt derfor vort arbejde, hvilket kan ske på følgende måder:
Gaver – Bidrag til Kirkens Korshær kan ifølge ligningsloven trækkes fra på selvangivelsen. Ægtefæller kan hver for sig få højeste fradrag, der er 17.200 kr.
Der opnås kun fradrag ved at oplyse cpr.nummer, idet der skal foretages indberetning fra gavemodtageren til SKAT.
Gavebrev – Med et gavebrev forpligter man sig til at give en bestemt gaveydelse hvert år i mindst ti år, til gengæld er hele beløbet fradragsberettiget. Man kan maksimalt få fradrag for op til 15% af den personlig indkomst.
Testamentariske gaver – Korshæren er i henhold til arveafgiftslovens §3, stk. 4, fritaget for betaling af arveafgift. Det betyder, at de beløb, der testamenteres til Kirkens Korshær, fuldt ud går til Korshærens arbejde.
Hvis gaven ønskes testamenteret lokalt til Kirkens Korshær i Vejle, skal dette fremgå af testamentet.
Bidrag til Kirkens Kirkens Korshær i Vejle på bankkonto 3001-13263469  eller  MobilePay 722249
Ønskes yderligere information kontakt korshærsleder Tove Hertz Mikkelsen tlf. 24915328