Søg

Kirkens Korshærs Fælleskontor
Landsorganisationens hjemmeside

Den Danske Folkekirke
Folkekirkens Hjemmeside med generelle informationer m.m.

Socialministeriet
Links til ministeriets områder

Region Syddanmark
Sundhed · Socialt · Psykiatri · Regionalt · Politik · Regionen

Vejle Kommune
Selvbetjeningsguide med links til kommunens institutioner og forvaltninger

Vejle Misbrugscenter
Tilbud om rådgivning, behandling og forebyggelse af misbrug af alkohol og narkotika

Café Parasollen
Social café og værested i Vejle

Café Himmelblå
Værested for tidligere misbrugere

Værestedet HUSET
- et socialpsykiatrisk aktivitets- og samværstilbud

Natvarmestue og Herberg
Herberg og værested er uvisiterede tilbud. Det betyder, at du selv retter henvendelse.

Fremtidsværkstedet
Aktivitetscenter og Værested i Vejle for folk over 45 år

LVS
Landsforeningen af Væresteder

Idræt i dagtimerne
IFA – idræt for alle, IFS – idræt for psykisk sårbare og Idræt i Storkommunen