Søg

Kirkens Korshærs Hovedkontor
Landsorganisationens hjemmeside

Den Danske Folkekirke
Folkekirkens Hjemmeside med generelle informationer m.m.

Socialministeriet
Links til ministeriets områder

Region Syddanmark
Sundhed · Socialt · Psykiatri · Regionalt · Politik · Regionen

Vejle Kommune
Selvbetjeningsguide med links til kommunens institutioner og forvaltninger

Vejle Misbrugscenter
Tilbud om rådgivning, behandling og forebyggelse af misbrug af alkohol og narkotika

Job og Uddannelse
- et samarbejde mellem Jobcenter Vejle og Vejle Misbrugscenter

Café Himmelblå
Værested i Vejle for tidligere misbrugere

Værestedet HUSET
- et socialpsykiatrisk aktivitets- og samværstilbud

Vejle Værested og Herberg
Herberg og værested er uvisiterede tilbud. Det betyder, at du selv retter henvendelse.

Fremtidsværkstedet
Aktivitetscenter og Værested i Vejle for folk over 45 år

IDVI
IDVI – Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt

IFA
IFA – idræt for alle, IFS – idræt for psykisk sårbare og Idræt i Storkommunen