Søg

Kirkens Korshærs Hovedkontor
Landsorganisationens hjemmeside

Den Danske Folkekirke
Folkekirkens Hjemmeside med generelle informationer m.m.

Socialministeriet
Links til ministeriets områder

Region Syddanmark
Sundhed · Socialt · Psykiatri · Regionalt · Politik · Regionen

FrivilligCenter Vejle
Selvhjælpsgrupper, Børns voksenvenner, offerrådgivningen m.m.

Vejle Kommune
Selvbetjeningsguide med links til kommunens institutioner og forvaltninger

Vejle Misbrugscenter
Tilbud om rådgivning, behandling og forebyggelse af misbrug af alkohol og narkotika

Job og Uddannelse
- et samarbejde mellem Jobcenter Vejle og Vejle Misbrugscenter

Café Himmelblå
Værested i Vejle for tidligere misbrugere

Værestedet HUSET
- et socialpsykiatrisk aktivitets- og samværstilbud

Fremtidsværkstedet
Aktivitetscenter og Værested i Vejle for folk over 45 år

IDVI
IDVI – Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt

IFA
IFA – idræt for alle, IFS – idræt for psykisk sårbare og Idræt i Storkommunen