Søg

Nu på 1. sal, Flegmade 10

Kvistens formål er at gøre en individuel indsats for alle hjemløse og hjemløstruede i Vejle Kommune, så de pågældende kan opnå en værdig tilværelse
og stabile boligforhold.

kvisten_200_erik_2 kvisten_helle DSC00612_200_fini

Ved at:
• Skabe kontakt
• Opnå tillid
• Yde støtte i dagligdagen

Målgruppe
Hjemløse, hovedsagelig personer der ikke har mulighed for at benytte forsorgshjemmene
pga. deres aktuelle misbrug og ikke ønsker/magter at indgå i et behandlingsforløb.
Hjemløstruede, som giver anledning til betydelige boligsociale problemer.
Bl.a. personer der ikke i øjeblikket magter at bo i egen bolig af forskellige årsager.

Karakteristika for målgruppen
• Problemer med at skabe kontakter og opnå tillidsforhold til andre.
• Kun i begrænset omfang gør brug af ordinære støtte- og behandlingstilbud.
• Kan kun indgå meget kortsigtede aftaler.
• Mestrer ikke ved egen indsats at igangsætte positive forandringer.